ศูนย์ดาวน์โหลดเอกสารคณะเกษตรศาสตร์
ลำดับ ชื่อเอกสาร ลิ้งค์ดาวน์โหลด
1 คู่มือการสร้าง Google Form 2018-12-13
PDF
2 คู่มือการใช้งานบริการ Google Drive (CMU) 2018-12-13
PDF
3 คู่มือการใช้งานบริการ OneDrive (CMU) 2018-12-13
PDF
4 คู่มือการสร้าง QR CODE 2018-12-13
PDF
5 Power point อบรมการใช้ MS Office 2018-02-21
ZIP
6 เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office 365 2017-11-29
Power Point
7 คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams (CMU) 2019-11-28
PDF
8 Document : คู่มือการใช้งานระบบ e - Project 2014-11-26
PDF
9 Document : คู่มือการใช้งาน Windows 8.1 เบื้องต้น 2014-11-26
PDF
10 Ducument : เอกสารอบรม SPSSv.17 2013-01-26
ZIP
11 Document : เอกสารพระราชบัญญัติ คอมพิวเตอร์ 2550 ฉบับ ITSC มช. 2013-06-26
PDF
12 Utility : โปรแกรม YouTube Downloader v.3.9.2 2012-11-16
ZIP
13 Utirity : โปรแกรม CCTV 2012-09-06
ZIP
14 Poster โครงการอบรมการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานกับคอมพิวเตอร์ 2012-06-11
PHOTO
15 Utility : โปรแกรม ZoomIt v4.2 (โปรแกรมซูมหน้าจอ สำหรับนำเสนองาน) 2012-05-25
ZIP
16 Utility : Adobe Flash Player 11 : 64 Bit (สำหรับเปิดเว็บ Flash) 2012-05-16
Download
17 Utility : Adobe Flash Player 11 : 32 Bit (สำหรับเปิดเว็บ Flash) 2012-05-16
Download
18 Utility : โปรแกรม Bizagi v.2.2 (โปรแกรมสร้าง Process Modeler) 2012-03-28
Download
19 Utility : โปรแกรม OpenProj v.1.4 (โปรแกรมสร้าง Project Management) 2012-02-04
Download
20 Document : แบบฟอร์มขอดูข้อมูลกล้องวงจรปิด 2011-12-15
WORD
21 Utility : Adobe Reader X Font Packs - Chinese Simplified 2011-11-16
Download
22 Document : การใช้งาน Joomla เบื้องต้น 2011-09-27
PDF
23 Office : โปรแกรม Adobe Reader 10.1 (สำหรับอ่านเอกสาร PDF) 2011-08-23
ZIP
24 Driver : โปรแกรมปรับปรุงอุปกรณ์ Wireless LAN USB Adapter ยี่ห้อ LinkSys WUSB54GC 2011-08-22
ZIP
25 Driver : โปรแกรมปรับปรุงอุปกรณ์ Wireless LAN USB Adapter ยี่ห้อ 3COM 3CRSHEW696 2011-08-22
ZIP
26 Driver : โปรแกรมปรับปรุงอุปกรณ์ Wireless LAN USB Adapter ยี่ห้อ Zicxel G-302 v3_6.00 (ใหม่ล่าสุด) 2011-08-22
ZIP
27 Utility : โปรแกรม EndNote Web v.3.2 2011-08-17
Download
28 Utility : โปรแกรมบราเซอร์ Mozilla Firefox 5.0 (สำหรับ Windows) 2011-06-24
Download
29 Utility : โปรแกรมบราเซอร์ Google Chrome 13 (สำหรับ Windows) 2011-06-23
Download
30 ภาพพื้นหลังคอมพิวเตอร์สีขาว (WallpaperXP) 2011-05-10
PHOTO
31 ภาพพื้นหลังคอมพิวเตอร์สีขาว (Wallpaper7) 2011-05-10
PHOTO
32 เอกสารประกอบการอบรม การสร้างผังการปฏิบัติงาน ด้วยโปรแกรม Visio 2011-04-27
Power Point
33 Document : คู่มือการสร้าง Mind Map ด้วยโปรแกรม FreeMind 2011-04-26
PDF
34 Utility : โปรแกรม FreeMind v.0.9 (โปรแกรมสร้าง Mind Map) 2012-02-04
ZIP
35 Document : QR-Code คณะเกษตรศาสตร์ (800x800 Pixel) 2011-04-22
PHOTO
36 Document : คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 2011-03-31
PDF
37 Document : ประกาศคณะกรรมการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความฯ 2011-03-31
PDF
38 Utility : โปรแกรมบราเซอร์ Internet Explorer 9 (สำหรับ Windows 7) 2011-03-16
Download
39 Document : การใช้งานระบบการลาออนไลน์ ผ่านระบบ CMU - MIS 2011-01-18
WORD
40 Document : คู่มือการเปลี่ยนเลขอารบิคเป็นเลขไทย สำหรับโปรแกรม Microsoft Word และ Excel (แบบไม่เปลี่ยนเนื้อหา) 2010-12-15
PDF
41 Document : คู่มือการเปลี่ยนเลขอารบิคเป็นเลขไทย สำหรับโปรแกรม Microsoft Word 2010-12-15
PDF
42 ไฟล์ font ราชการจำนวน 13 รายการ 2010-11-22
ZIP
43 Document : คู่มือการติดตั้งฟอนต์ใหม่ สำหรับ Windows XP 2010-11-18
PDF
44 Document : แบบฟอร์มขอรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password 2010-11-12
PDF
45 Utility : โปรแกรมประสิทธิภาพ IE ให้เป็น เวอร์ชั่น 8 2010-10-18
Download
46 Virus Removal Tool Form Kaspersky (Update 05/10/2010) 2010-10-05
Download
47 ภาพพื้นหลังคอมพิวเตอร์สีขาว (Bliss.bmp) 2010-10-05
PHOTO
48 โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน Windows ป้องกัน Generic Host Processes Error 2010-09-09
Download
49 Document : พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 2010-05-28
PDF
50 Document : หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.2550 2010-05-28
PDF
51 Document : คำอธิบายพระราชบัญญัติ คอมพิวเตอร์ 2550 2010-05-28
PDF
52 Document : คู่มือการปฏิบัติและแนวทางป้องกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2010-05-28
PDF
53 คู่มือการใช้งานระบบ e-Meeting 2010-05-26
PDF
54 Document : คู่มือการให้บริการ “อินเตอร์เน็ตของคณะเกษตรศาสตร์” 2553 2010-05-18
PDF
55 Document : ประกาศการให้บริการ “อินเตอร์เน็ตของคณะเกษตรศาสตร์” 2553 2010-05-18
PHOTO
56 Utility : โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพ Office 2007 ให้บันทึกเอกสารเป็น PDF และ XPS 2010-05-18
Download
57 Utility : โปรแกรมช่วยในการอัพโหลด ดาวน์โหลดข้อมูลจาก ftp 2010-02-12
Download
58 Utility : โปรแกรม Foramt อุปกรณ์ Handy Drive 2009-10-03
Download
59 Utility : โปรแกรมสนทนาออนไลน์ MSN 2009 2009-10-02
Download
60 Security : โปรแกรมกำจัดไวรัสทาง Handy Drive (AHDV1.3.7 : Anti Handy Drive Virus) 2009-10-01
Download
61 Utility : โปรแกรมอัพโหลดเอกสาร WinSCP v 4.1.8 2009-09-30
Download
62 หลักเกณท์การจัดค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ 2009-09-10
PDF
63 Security : โปรแกรมป้องกันไวรัส Auto Run (CPE17 Autorun Killer v.1.8.1) 2009-09-08
ZIP
64 Document : โปรเตอร์ ''ท่องโลกออนไลน์อย่างสนุกสนานปลอดภัยและไม่ผิดกฎหมาย'' 2009-09-03
PHOTO
65 DeepFreeze 5.7 (โปรแกรมสำหรับล็อกเครื่องคอมพิวเตอร์) 2009-08-12
Download
66 Utility : โปรแกรมสำหรับดูภาพยนตร์ Windows Media Player 11 (for XP/2000) 2009-06-09
Download
67 Utility : โปรแกรมจับภาพหน้าเว็บเพจ (Simple Web Page Catcher v.1) 2009-06-08
Download
68 Utility : โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพ Windows Vista Service Pack 2 (348 MB) 2009-06-03
Download
69 Utility : โปรแกรม Adobe Shockwave Player v.11 2009-04-01
Download
70 Utility : โปรแกรม Adobe Flash Player v.10 (for Firefox) 2009-04-01
Download
71 Utility : โปรแกรม Adobe Flash Player v.10 2009-04-01
Download
72 Office : โปรแกรม Adobe Reader 9.1 (สำหรับอ่านเอกสาร PDF) 2009-04-01
Download
73 Utility : โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพ Office 2003 Service Pack 3 (117 MB) 2009-03-03
Download
74 Utility : โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพ Windows XP Service Pack 3 (315 MB) 2009-03-03
Download
75 Security : โปรแกรมกำจัดสปายแวร์ Spyware Blaster 2008-10-01
Download
76 Security : โปรแกรมกำจัดสปายแวร์ Spybot search & destroy 1.6 2008-10-01
Download
77 Security : โปรแกรมกำจัดไวรัส No Disk 2008-07-29
ZIP
78 Utility : โปรแกรมใส่ลายน้ำ และแต่งภาพอัตโนมัติ FastStone Image Viewer 3.5 2008-05-15
Download
79 Security : โปรแกรมเตือนระวังโน้ตบุ๊กถูกขโมย Laptop Alarm 2008-05-21
Download
80 Utility : โปรแกรมทำให้ Win98 ใช้ USB Drive ได้ทุกเครื่อง Native USB disk driver for Win98SE V.2.3 2008-03-24
Download
81 Utility : โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพ Office 2003 ให้เปิดไฟล์ Office 2007 (27 MB) 2009-03-03
Download
82 Security : โปรแกรมกำจัดแอดแวร์ สปายแวร์ รูตคิท หรือโทรจัน ThreatFire 3 2008-02-28
Download
83 Utility : โปรแกรมแปลงเอกสารเป็น PDF 2007-07-10
Download
84 Utility : โปรแกรมตรวจสอบการติดตั้ง Windows Vista (Windows Vista Upgrade Advisor) 2007-04-25
Download
85 Utility : โปรแกรมจับภาพหน้าจอ (ScreenHunter 4.0) 2007-04-18
Download
86 Document : การปรับปรุง IP-Address เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอินเตอร์เน็ต ระยะที่ 1 2007-04-01
PDF
87 Security : โปรแกรมกําจัดไวรัส USB.TOY for NOD32 2007-02-28
Download
88 Document : การดำเนินระบบสารสนเทศ MIS คณะเกษตรศาสตร์ (ปัจจุบัน) 2007-02-07
PDF
89 Document : การประชุมสัมมนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 2006-12-01
PDF
90 Security : โปรแกรมกำจัดสปายแวร์ Spyware Terminator 1.5 2006-11-20
Download
91 Utility : โปรแกรมกู้ไฟล์ที่ถูกลบกลับคืน (Restoration) ทำงานบน USB Drive 2006-11-16
ZIP
92 Document : การประชุมสัมมนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 2006-11-01
PDF
93 Document : แผนผังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวอร์ชั่น PDF 2006-10-19
PDF
94 Document : แผนผังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวอร์ชั่น GIF 2006-10-19
PHOTO
95 Multimedia : โปรแกรมเปิดไฟล์มีเดีย Windows Media Player 10 2006-10-05
Download
96 Office : โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF , Adobe Acrobat Reader 8.0 2007-07-04
Download
97 Utility : โปรแกรมแก้รีจิสทรีที่ใช้ Lan ไม่ได้ WinSock XP Fix 1.2 2006-08-31
Download
98 Utility : โปรแกรมเอาทูลส์ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ไมโครซอฟท์ออก WGA 2006-08-23
ZIP
99 Security : โปรแกรมกำจัดสปายแวร์ Ad-Aware.2007.Professional.Edition.v7.0.1.3 2007-07-04
ZIP
100 Utility : โปรแกรมดึง Driver ออกจาก Computer 2006-06-26
Download
101 Document : แบบฟอร์มขอติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย ภายในคณะเกษตรศาสตร์ 2006-05-01
WORD
102 Document : แบบฟอร์มขอพื้นที่โฮมเพจ สำหรับส่วนงานคณะเกษตรศาสตร์ 2006-05-01
WORD
103 Power Point อบรมระบบการจัดการเว็บไซต์ ภาควิชาและหน่วยงาน 2018-02-02
Power Point
104 โปรแกรม Resize Image 2018-01-31
ZIP