ศูนย์ดาวน์โหลดเอกสารคณะเกษตรศาสตร์
ลำดับ ชื่อเอกสาร ลิ้งค์ดาวน์โหลด
1 Document : แบบฟอร์มขอพื้นที่โฮมเพจ สำหรับส่วนงานคณะเกษตรศาสตร์ 2549-05-01
WORD
2 Document : แบบฟอร์มขอติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย ภายในคณะเกษตรศาสตร์ 2549-05-01
WORD
3 Utility : โปรแกรมดึง Driver ออกจาก Computer 2549-06-26
Download
4 Security : โปรแกรมกำจัดสปายแวร์ Ad-Aware.2007.Professional.Edition.v7.0.1.3 2550-07-04
ZIP
5 Utility : โปรแกรมเอาทูลส์ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ไมโครซอฟท์ออก WGA 2549-08-23
ZIP
6 Utility : โปรแกรมแก้รีจิสทรีที่ใช้ Lan ไม่ได้ WinSock XP Fix 1.2 2549-08-31
Download
7 Office : โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF , Adobe Acrobat Reader 8.0 2550-07-04
Download
8 Multimedia : โปรแกรมเปิดไฟล์มีเดีย Windows Media Player 10 2549-10-05
Download
9 Document : แผนผังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวอร์ชั่น GIF 2549-10-19
PHOTO
10 Document : แผนผังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวอร์ชั่น PDF 2549-10-19
PDF
11 Document : การประชุมสัมมนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 2549-11-01
PDF
12 Utility : โปรแกรมกู้ไฟล์ที่ถูกลบกลับคืน (Restoration) ทำงานบน USB Drive 2549-11-16
ZIP
13 Security : โปรแกรมกำจัดสปายแวร์ Spyware Terminator 1.5 2549-11-20
Download
14 Document : การประชุมสัมมนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 2549-12-01
PDF
15 Document : การดำเนินระบบสารสนเทศ MIS คณะเกษตรศาสตร์ (ปัจจุบัน) 2550-02-07
PDF
16 Security : โปรแกรมกําจัดไวรัส USB.TOY for NOD32 2550-02-28
Download
17 Document : การปรับปรุง IP-Address เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอินเตอร์เน็ต ระยะที่ 1 2550-04-01
PDF
18 Utility : โปรแกรมจับภาพหน้าจอ (ScreenHunter 4.0) 2550-04-18
Download
19 Utility : โปรแกรมตรวจสอบการติดตั้ง Windows Vista (Windows Vista Upgrade Advisor) 2550-04-25
Download
20 Utility : โปรแกรมแปลงเอกสารเป็น PDF 2550-07-10
Download
21 Security : โปรแกรมกำจัดแอดแวร์ สปายแวร์ รูตคิท หรือโทรจัน ThreatFire 3 2551-02-28
Download
22 Utility : โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพ Office 2003 ให้เปิดไฟล์ Office 2007 (27 MB) 2552-03-03
Download
23 Utility : โปรแกรมทำให้ Win98 ใช้ USB Drive ได้ทุกเครื่อง Native USB disk driver for Win98SE V.2.3 2551-03-24
Download
24 Security : โปรแกรมเตือนระวังโน้ตบุ๊กถูกขโมย Laptop Alarm 2551-05-21
Download
25 Utility : โปรแกรมใส่ลายน้ำ และแต่งภาพอัตโนมัติ FastStone Image Viewer 3.5 2551-05-15
Download
26 Security : โปรแกรมกำจัดไวรัส No Disk 2551-07-29
ZIP
27 Security : โปรแกรมกำจัดสปายแวร์ Spybot search & destroy 1.6 2551-10-01
Download
28 Security : โปรแกรมกำจัดสปายแวร์ Spyware Blaster 2551-10-01
Download
29 Utility : โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพ Windows XP Service Pack 3 (315 MB) 2552-03-03
Download
30 Utility : โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพ Office 2003 Service Pack 3 (117 MB) 2552-03-03
Download
31 Office : โปรแกรม Adobe Reader 9.1 (สำหรับอ่านเอกสาร PDF) 2552-04-01
Download
32 Utility : โปรแกรม Adobe Flash Player v.10 2552-04-01
Download
33 Utility : โปรแกรม Adobe Flash Player v.10 (for Firefox) 2552-04-01
Download
34 Utility : โปรแกรม Adobe Shockwave Player v.11 2552-04-01
Download
35 Utility : โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพ Windows Vista Service Pack 2 (348 MB) 2552-06-03
Download
36 Utility : โปรแกรมจับภาพหน้าเว็บเพจ (Simple Web Page Catcher v.1) 2552-06-08
Download
37 Utility : โปรแกรมสำหรับดูภาพยนตร์ Windows Media Player 11 (for XP/2000) 2552-06-09
Download
38 DeepFreeze 5.7 (โปรแกรมสำหรับล็อกเครื่องคอมพิวเตอร์) 2552-08-12
Download
39 Document : โปรเตอร์ ''ท่องโลกออนไลน์อย่างสนุกสนานปลอดภัยและไม่ผิดกฎหมาย'' 2552-09-03
PHOTO
40 Security : โปรแกรมป้องกันไวรัส Auto Run (CPE17 Autorun Killer v.1.8.1) 2552-09-08
ZIP
41 หลักเกณท์การจัดค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ 2552-09-10
PDF
42 Utility : โปรแกรมอัพโหลดเอกสาร WinSCP v 4.1.8 2552-09-30
Download
43 Security : โปรแกรมกำจัดไวรัสทาง Handy Drive (AHDV1.3.7 : Anti Handy Drive Virus) 2552-10-01
Download
44 Utility : โปรแกรมสนทนาออนไลน์ MSN 2009 2552-10-02
Download
45 Utility : โปรแกรม Foramt อุปกรณ์ Handy Drive 2552-10-03
Download
46 Logo คณะเกษตรศาสตร์ ไทย (ทดลอง) 2552-10-19
PHOTO
47 Logo คณะเกษตรศาสตร์ อังกฤษ (ทดลอง) 2552-10-19
PHOTO
48 Utility : โปรแกรมช่วยในการอัพโหลด ดาวน์โหลดข้อมูลจาก ftp 2553-02-12
Download
49 Utility : โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพ Office 2007 ให้บันทึกเอกสารเป็น PDF และ XPS 2553-05-18
Download
50 Document : ประกาศการให้บริการ “อินเตอร์เน็ตของคณะเกษตรศาสตร์” 2553 2553-05-18
PHOTO
51 Document : คู่มือการให้บริการ “อินเตอร์เน็ตของคณะเกษตรศาสตร์” 2553 2553-05-18
PDF
52 คู่มือการใช้งานระบบ e-Meeting 2553-05-26
PDF
53 Document : คู่มือการปฏิบัติและแนวทางป้องกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2553-05-28
PDF
54 Document : คำอธิบายพระราชบัญญัติ คอมพิวเตอร์ 2550 2553-05-28
PDF
55 Document : หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.2550 2553-05-28
PDF
56 Document : พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 2553-05-28
PDF
57 โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน Windows ป้องกัน Generic Host Processes Error 2553-09-09
Download
58 ภาพพื้นหลังคอมพิวเตอร์สีขาว (Bliss.bmp) 2553-10-05
PHOTO
59 Virus Removal Tool Form Kaspersky (Update 05/10/2010) 2553-10-05
Download
60 Utility : โปรแกรมประสิทธิภาพ IE ให้เป็น เวอร์ชั่น 8 2553-10-18
Download
61 Document : แบบฟอร์มขอรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password 2553-11-12
PDF
62 Document : คู่มือการติดตั้งฟอนต์ใหม่ สำหรับ Windows XP 2553-11-18
PDF
63 ไฟล์ font ราชการจำนวน 13 รายการ 2553-11-22
ZIP
64 Document : คู่มือการเปลี่ยนเลขอารบิคเป็นเลขไทย สำหรับโปรแกรม Microsoft Word 2553-12-15
PDF
65 Document : คู่มือการเปลี่ยนเลขอารบิคเป็นเลขไทย สำหรับโปรแกรม Microsoft Word และ Excel (แบบไม่เปลี่ยนเนื้อหา) 2553-12-15
PDF
66 Document : การใช้งานระบบการลาออนไลน์ ผ่านระบบ CMU - MIS 2554-01-18
WORD
67 Utility : โปรแกรมบราเซอร์ Internet Explorer 9 (สำหรับ Windows 7) 2554-03-16
Download
68 Document : ประกาศคณะกรรมการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความฯ 2554-03-31
PDF
69 Document : คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 2554-03-31
PDF
70 Document : QR-Code คณะเกษตรศาสตร์ (800x800 Pixel) 2554-04-22
PHOTO
71 Utility : โปรแกรม FreeMind v.0.9 (โปรแกรมสร้าง Mind Map) 2555-02-04
ZIP
72 Document : คู่มือการสร้าง Mind Map ด้วยโปรแกรม FreeMind 2554-04-26
PDF
73 เอกสารประกอบการอบรม การสร้างผังการปฏิบัติงาน ด้วยโปรแกรม Visio 2554-04-27
Power Point
74 ภาพพื้นหลังคอมพิวเตอร์สีขาว (Wallpaper7) 2554-05-10
PHOTO
75 ภาพพื้นหลังคอมพิวเตอร์สีขาว (WallpaperXP) 2554-05-10
PHOTO
76 Utility : โปรแกรมบราเซอร์ Google Chrome 13 (สำหรับ Windows) 2554-06-23
Download
77 Utility : โปรแกรมบราเซอร์ Mozilla Firefox 5.0 (สำหรับ Windows) 2554-06-24
Download
78 Utility : โปรแกรม EndNote Web v.3.2 2554-08-17
Download
79 Driver : โปรแกรมปรับปรุงอุปกรณ์ Wireless LAN USB Adapter ยี่ห้อ Zicxel G-302 v3_6.00 (ใหม่ล่าสุด) 2554-08-22
ZIP
80 Driver : โปรแกรมปรับปรุงอุปกรณ์ Wireless LAN USB Adapter ยี่ห้อ 3COM 3CRSHEW696 2554-08-22
ZIP
81 Driver : โปรแกรมปรับปรุงอุปกรณ์ Wireless LAN USB Adapter ยี่ห้อ LinkSys WUSB54GC 2554-08-22
ZIP
82 Office : โปรแกรม Adobe Reader 10.1 (สำหรับอ่านเอกสาร PDF) 2554-08-23
ZIP
83 Document : การใช้งาน Joomla เบื้องต้น 2554-09-27
PDF
84 Utility : Adobe Reader X Font Packs - Chinese Simplified 2554-11-16
Download
85 Document : แบบฟอร์มขอดูข้อมูลกล้องวงจรปิด 2554-12-15
WORD
86 Utility : โปรแกรม OpenProj v.1.4 (โปรแกรมสร้าง Project Management) 2555-02-04
Download
87 Utility : โปรแกรม Bizagi v.2.2 (โปรแกรมสร้าง Process Modeler) 2555-03-28
Download
88 Utility : Adobe Flash Player 11 : 32 Bit (สำหรับเปิดเว็บ Flash) 2555-05-16
Download
89 Utility : Adobe Flash Player 11 : 64 Bit (สำหรับเปิดเว็บ Flash) 2555-05-16
Download
90 Utility : โปรแกรม ZoomIt v4.2 (โปรแกรมซูมหน้าจอ สำหรับนำเสนองาน) 2555-05-25
ZIP
91 Poster โครงการอบรมการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานกับคอมพิวเตอร์ 2555-06-11
PHOTO
92 Utirity : โปรแกรม CCTV 2555-09-06
ZIP
93 Logo : โลโก้คณะเกษตรศาสตร์ - Thai 2555-11-14
PHOTO
94 Logo : โลโก้คณะเกษตรศาสตร์ - English 2555-11-14
PHOTO
95 Utility : โปรแกรม YouTube Downloader v.3.9.2 2555-11-16
ZIP
96 Document : เอกสารพระราชบัญญัติ คอมพิวเตอร์ 2550 ฉบับ ITSC มช. 2556-06-26
PDF
97 Ducument : เอกสารอบรม SPSSv.17 2556-01-26
ZIP
98 Document : คู่มือการใช้งาน Windows 8.1 เบื้องต้น 2557-11-26
PDF
99 Document : คู่มือการใช้งานระบบ e - Project 2557-11-26
PDF
100 เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office 365 2017-11-29
Power Point
101 โปรแกรม Resize Image 2018-01-31
ZIP
102 Power Point อบรมระบบการจัดการเว็บไซต์ ภาควิชาและหน่วยงาน 2018-02-02
Power Point
103 Logo AGRI & CMU 2018-02-19
ZIP
104 Power point อบรมการใช้ MS Office 2018-02-21
ZIP
105 คู่มือการสร้าง QR CODE 2018-12-13
PDF
106 คู่มือการใช้งานบริการ OneDrive (CMU) 2018-12-13
PDF
107 คู่มือการใช้งานบริการ Google Drive (CMU) 2018-12-13
PDF
108 คู่มือการสร้าง Google Form 2018-12-13
PDF
109 คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams (CMU) 2019-11-28
PDF