ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณากิจกรรมและชั่วโมงการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สำหรับปีการศึกษา 2566 เพื่อใช้ประกอบการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในปีการศึกษา 2567

ขอให้นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในปีการศึกษา 2567 ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว


เอกสารประกอบ : Download กยศ2567.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2023-07-04 15:55:33
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 236 ครั้ง