ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช”

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฏาคม 2566 ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ฟรี...ค่าลงทะเบียน รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น (มีค่ามัดจำลงทะเบียน 500 บาท ซึ่งจะได้รับเงินคืนในวันสุดท้ายของการอบรม)
รายละเอียดเพิ่มเติม https://agri.cmu.ac.th/2017/webs/info_details/23839/5/3


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2023-06-30 09:03:11
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 268 ครั้ง