ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช”

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักงานปลัด กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช (Postharvest Management System for Durable Crops)” วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพืช

 

ฟรี...ค่าลงทะเบียน รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น

(มีค่ามัดจำลงทะเบียน 500 บาท ซึ่งจะได้รับเงินคืนในวันสุดท้ายของการอบรม)

สามารถลงทะเบียนผ่าน QR code หรือ ได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes2OrH3-PPzPe9ogQRbS_GGmil21B9C1ogAvLhQKCeBwsQmQ/viewform?pli=1

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 053-944031, 081-6722469

สมัครภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2023-06-26 09:27:05
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 333 ครั้ง