โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

ขอเชิญนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาสัมมนา ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ 
โดยรับสมัครผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ โดยรับจำนวนจำกัด 200 คน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น.
และขอให้ผู้เข้าร่วมอบรม download เอกสารประกอบการอบรมตามเอกสารแนบ
 


เอกสารประกอบ : Download ENGLISH FOR PRESETTATION AND SEMINAR Download ENGLISH FOR SEMINAR&PRESENTATION Download ENGLISH FOR PRESENTATIONS AND SEMINAR Download ENGLISH FOR PRESENTATIONS AND SEMINAR Download English for Seminar & Presentation

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2018-01-24 11:54:45
เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1778 ครั้ง