โครงการทุนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อน สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

โครงการทุนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อน สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
เปิดให้บุคลากรกรอกแบบคำขออนุมัติวงเงินเพื่อจ้างงานนักศึกษาในระบบ Part-Time Scholarship (http://pts.mis.cmu.ac.th) ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ธันวาคม 2565
***อนึ่ง ได้รับประสานงานจากงานทุนฯขยายเวลาการกรอกข้อมูลจนถึงวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม เวลา 16.30 น.***
รายละเอียดโครงการตามเอกสารดังแนบ


เอกสารประกอบ : Download ทุนทำงาน265.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2022-12-14 11:03:56
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 583 ครั้ง