สัปดาห์สาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2565

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ขอเชฺิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 (รหัส 6408...) ที่ยังไม่ได้เข้าสังกัดสาขาวิชาเอก เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์สาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันจันทร์ที่ 15 - วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ดังนี้

1. การเยี่ยมชมสาขาวิชา  ตามกำหนดการและสถานที่ของแต่ละสาขาวิชา
    yes สามารถลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมได้ที่ https://agri.cmu.ac.th/smart.../majorstudents/tour_major
          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ภายในเวลา 24.00 น.
2. การเยี่ยมชมบูธประชาสัมพันธ์ของสาขาวิชา ณ บริเวณหน้าโรงอาหารคณะเกษตรศาสตร์

smileyขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกสังกัดสาขาวิชาเอกต่อไป


 

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-944641-4 ต่อ 113


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2022-08-09 23:39:02
เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 927 ครั้ง