ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา และการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และปัญหาหมอกควัน PM 2.5 ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึง วันที่ 13 เมษายน 2563


เอกสารประกอบ : Download ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ที่10-2563.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2020-03-25 15:33:47
เผยแพร่โดย : เจนจิรา ใจตาบุตร | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2122 ครั้ง