ประกาศคณะเกษตรศาสตร์

 มาตรการกำกับดูแลและป้องกันการระบาดของโรค COVID-19
  มาตรการกำกับดูแลและป้องกันการระบาดของโรค COVID-19
 กำหนดแนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิดผู้ป่วย หรือผู้ติดเชื้อ
   กำหนดแนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิดผู้ป่วย หรือผู้ติดเชื้อ
แนวปฏิบัติสำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   แนวปฏิบัติสำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารประกอบ :
Download มาตรการกำกับดูแลและป้องกันการระบาดของโรค COVID-19
Download กำหนดแนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิดผู้ป่วย หรือผู้ติดเชื้อ
Download แนวปฏิบัติสำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่