ประกาศคณะเกษตรศาสตร์

 แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 กำหนดแนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิดผู้ป่วย หรือผู้ติดเชื้อ
   กำหนดแนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิดผู้ป่วย หรือผู้ติดเชื้อ
แนวปฏิบัติสำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   แนวปฏิบัติสำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารประกอบ :
Download แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Download กำหนดแนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิดผู้ป่วย หรือผู้ติดเชื้อ
Download แนวปฏิบัติสำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่