ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมนักเรียนและนักศึกษา

กิจกรรมนักเรียนและนักศึกษา

ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ในระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2565


ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 โทรศัพท์ : 053-944641-4 ต่อ 117 (คุณสมโภชน์ อจิยจักร์)ในวันและเวลาราชการ