ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจรย์ ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจรย์ ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" สาขาวิชาพืชไร่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 17 พ.ย. 2566 00.00 น.
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงาน :
เปิดอ่าน : 56 ครั้ง