ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ปณิดา กาจีนะ สังกัดภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ปณิดา กาจีนะ สังกัดภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2753 /2566 ลงวันที่ 25 กันยายน 2566 มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 27 ก.ย. 2566 00.00 น.
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงาน :
เปิดอ่าน : 182 ครั้ง