ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ปัญจะมา สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ปัญจะมา สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2445 /2566 ลงวันที่ 4 กันยายน 2566 มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 13 ก.ย. 2566 00.00 น.
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงาน :
เปิดอ่าน : 283 ครั้ง