นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางการเกษตรและกีฬาสากล เนื่องในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513 07.00 น.
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงาน : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 2875 ครั้ง