ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
อาจารย์ประจำภาควิชา กีฏวิทยาและโรคพืช
วุฒิ ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (โรคพืช), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 17 ส.ค. 2565 00.00 น.
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงาน :
เปิดอ่าน : 1339 ครั้ง