ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นรักษาการแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นรักษาการแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565
- อาจารย์ ดร. จิรวัฒน์ พัสระ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาทิพย์ เฉลิมผล อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 1 ส.ค. 2565 00.00 น.
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงาน :
เปิดอ่าน : 1075 ครั้ง