ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์ความเป็นเลิศแบบครบวงจร CoE ของคณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์ความเป็นเลิศแบบครบวงจร CoE ของคณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัล AIC Award จากการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเภทนวัตกรรมยอดเยี่ยม สาขานวัตกรรมเพื่อสังคมการเกษตร (รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1) ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านข้าวพื้นเมืองล้านนา โดยมี รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 27 มิ.ย. 2565 00.00 น.
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 587 ครั้ง