ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับประเทศ

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับประเทศ ได้แก่

รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร กุลสาริน รางวัล "ครุฑทองคำ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2564 

และนายกิตติชัย ทิพย์ทา รางวัล "ครุฑทองคำ ลูกจ้างประจำดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2564


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 8 ก.พ. 2565 00.00 น.
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 996 ครั้ง