รางวัล หลักสูตรดีเด่น ประจำปี 2564 กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ระดับปริญญาเอก จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล หลักสูตรดีเด่น ประจำปี 2564 กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ระดับปริญญาเอก จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร ประธานหลักสูตร เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล ในวันที่ 24 มกราคม 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 25 ม.ค. 2565 00.00 น.
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงาน :
เปิดอ่าน : 1148 ครั้ง