พิธีมอบโล่แสดงความยินดีแก่อาจารย์ดีเด่นของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาหวิทยาลัย 2


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 5 ส.ค. 2564 00.00 น.
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
เปิดอ่าน : 855 ครั้ง