รางวัลการนำเสนองานวิจัย การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัย การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 7 ก.ค. 2564 00.00 น.
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
เปิดอ่าน : 536 ครั้ง