ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฉัตรปวีณ์ เดชจิรรัตนสิริ รหัสประจำตัว 610851014

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฉัตรปวีณ์ เดชจิรรัตนสิริ รหัสประจำตัว 610851014 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ได้รับรางวัลนำเสนอภาคบรรยาย "Best Presentation" ในงานประชุม 2021 11th International Conference on Asia Agriculture and Animal (ICAAA2021) ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2564 โดยมี ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง และผศ.ดร.จีราภรณ์ อินทสาร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 25 มิ.ย. 2564 00.00 น.
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงาน :
เปิดอ่าน : 994 ครั้ง