ขอแสคงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลใน งานประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10

ขอแสคงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลใน งานประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10

คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. ปณิดา กาจีนะ อาจารย์ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวันบทความทางวิชาการยอดเยี่ยม ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 ที่ ในบทความเรื่อง อิทธิพลของสมบัติดินบางประการต่อองค์ประกอบชนิดพันธุ์และการสะสมมวลชีวภาพของไม้ป่า ในพื้นที่ชายป่าและพื้นที่ทิ้งร้างจากการเกษตร อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 16 ก.พ. 2564 00.00 น.
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
เปิดอ่าน : 607 ครั้ง