คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รายวิชาออนไลน์ MOOC ยอดนิยม

คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รายวิชาออนไลน์ MOOC ยอดนิยม “การเลี้ยงผึ้งชันโรง (Meliponiculture)” ด้วยมหาวิทยาลัยไซเบอร์ร่วมมือกับสำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแม่ข่ายเครือข่ายภาคเหนือตอนบนในการจัดทำแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน (Massive Open Online Course : MOOC) 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2 ก.ย. 2563 00.00 น.
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงาน :
เปิดอ่าน : 1356 ครั้ง