ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ที่ได้รับยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่่งชาติ ประจำปี พ.ศ 2562 สาขารับใช้สังคม

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขารับใช้สังคม ประจำปี พ.ศ. 2562 รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ประชุมวิชาการ ปอมท. 2562 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี ในวันที่  24  ตุลาคม  2562


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 24 ต.ค. 2562 00.00 น.
เผยแพร่โดย : ธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย | หน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 2498 ครั้ง