รับโล่รางวัลองค์กรที่มีผลงานด้านการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชดีเด่น ประจำปี 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา  โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมรับโล่รางวัลองค์กรที่มีผลงานด้านการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชดีเด่น ประจำปี 2562 จัดโดย สมาคมปรับปรุงพันธุ์พืชและขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย (สปขท.) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562  ณ ห้องบอลรูม เอบี โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 24 ก.ค. 2562 00.00 น.
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
เปิดอ่าน : 1628 ครั้ง