พิธีรับมอบโล่และเงินรางวัล ในการประกวดความสวยงาม การตกแต่งภูมิทัศน์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มช. ครั้งที่ 53

ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบโล่และเงินรางวัล ในการประกวดความสวยงาม การตกแต่งภูมิทัศน์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 53 ประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้แทน จากคณะ หน่วยงานต่างๆ ร่วมรับรางวัล ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งรางวัลชนะเลิศ สำนักงานหอพักนักศึกษา, รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์, รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะเภสัชศาสตร์, รางวัลชมเชย คณะเทคนิคการแพทย์ คณะวิจิตรศิลป์ ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 26 ก.พ. 2562 00.00 น.
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
เปิดอ่าน : 1030 ครั้ง