คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นายบัลลพ์กุล  ทิพย์เนตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์ม จำกัด

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นายบัลลพ์กุล  ทิพย์เนตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์ม จำกัด ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มช. รหัสนักศึกษา 2508029 ในโอกาสที่ได้รับอนุมัติปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 26 ธ.ค. 2561 00.00 น.
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
เปิดอ่าน : 1898 ครั้ง