คณะเกษตรศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปนัดดา บัวบาน ที่ได้รับรางวัล “ The best oral presentation award ”

คณะเกษตรศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปนัดดา บัวบาน ที่ได้รับรางวัล “ The best oral presentation award ” ในหัวข้อ Pollination Efficiency of Persea americana cvs. Hass and Buccaneer by European Honey Bee and Asiatic Honey Bee in Chiang Mai Province งานประชุม International Institute of Engineering and researcher [IIER] ในวัน 22 กันยายน 2561 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ย. 2561 00.00 น.
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงาน :
เปิดอ่าน : 1382 ครั้ง