ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเรณุกา แปงเมือง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลยกย่องคุณธรรม จริยธรรม (บุคคลต้นแบบความดี) ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเรณุกา แปงเมือง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลยกย่องคุณธรรม จริยธรรม (บุคคลต้นแบบความดี) ประจำปี 2561 ประเภทนักเรียน/นักศึกษาดีเด่น
ในการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้โครงการ “ อัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนแผ่นดินไทย ครั้งที่ 14 ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตหัวหิน


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 21 ส.ค. 2561 00.00 น.
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงาน : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 2889 ครั้ง