ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบ : Download เอกสารประกวดราคาซื้ออากาศยานไร้คนขับ Download ประกวดราคาซื้ออากาศยานไร้คนขับ

กลุ่มข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เผยแพร่ : 2024-03-05 12:47:50
เผยแพร่โดย : ทินกร ใจมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 44 ครั้ง