ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์นมประจำอาคารศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านพัฒนาคุณภาพน้ำนมแบบครบวงจร
เอกสารประกอบ : Download เอกสารประกวดราคาครุภัณพ์ควบคุมการผลิตผลิตภัณพ์นม Download ประกวดราคาครุภัณพ์ควบคุมการผลิตผลิตภัณพ์นม

กลุ่มข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เผยแพร่ : 2024-03-05 09:45:43
เผยแพร่โดย : ทินกร ใจมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 48 ครั้ง