ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือสนับสนุนการวินิจฉัยโรคพืช การเก็บรักษาตัวอย่าง จุลินทรย์ และแมลง
เอกสารประกอบ : Download เอกสารประกวดราคาชุดเครื่องมือสนับสนุนวินิจฉัยโรคพืช Download ประกวดราคาชุดเครื่องมือสนับสนุนวินิจฉัยโรคพืช

กลุ่มข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เผยแพร่ : 2024-03-05 09:44:10
เผยแพร่โดย : ทินกร ใจมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 71 ครั้ง