ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน คณะเกษตรศาสตร์ มช. ประจำปีงบประมาณ 2567 (หมดเขต 28 ธ.ค 66)

          งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ขอเชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุนยื่นขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน คณะเกษตรศาสตร์ มช. ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ทำวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ ส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความชำนาญในการทำวิจัยสถาบัน
        ทั้งนี้ บุคลากรสายสนับสนุน ที่ประสงค์ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนดังกล่าว  ขอความอนุคราะห์แจ้งผ่านระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย (AGRI MIS) https://mis.agri.cmu.ac.th/mis/login/login >>> ระบบด้านงานวิจัย >>> ระบบฐานข้อมูลโครงการฯ >>>(แถบด้านซ้าย) ส่งเอกสารโครงการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2566

        - เงื่อนไขการรับทุนวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2567 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
        - แบบฟอร์มทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2567 

 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2023-10-27 09:43:19
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 79 ครั้ง