สำนักงานบริหารงานวิจัย มช. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนอาจารย์นักวิจัยต่างประเทศ เพื่อมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Visiting Researcher)

          สำนักงานบริหารงานวิจัย มช. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนอาจารย์นักวิจัยต่างประเทศ เพื่อมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Visiting Researcher) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 **ส่งเอกสารแบบฟอร์ข้อเสนอโครงการพร้อมแนบประวัติ มาทาง Email: research-ora@cmu.ac.th สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : https://cmu.to/WURIb

          ทั้งนี้อาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์ยื่นข้อเสนอโครงการดังกล่าว ขอความอนุเคราะห์แจ้งมายังงานวิจัยฯ คณะฯ ผ่านระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย (AGRI MIS) https://mis.agri.cmu.ac.th/mis/login/login >>> ระบบด้านงานวิจัย >>> ระบบฐานข้อมูลโครงการฯ >>>(แถบด้านซ้าย) ส่งเอกสารโครงการ ภายในวันที่  27 พฤศจิกายน 2566 ก่อนเวลา 14.00 น. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2023-10-26 10:08:06
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 316 ครั้ง