ศูนย์บริการวิชาการฯ ร่วมกับศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช. จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร การสร้างบอนไซ ศิลปะจากต้นไม้ที่มีชีวิต

ศูนย์บริการวิชาการฯ ร่วมกับศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช. จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร การสร้างบอนไซ ศิลปะจากต้นไม้ที่มีชีวิต

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมกับศูนย์สื่ิอสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างบอนไซ ศิลปะจากต้นไม้ที่มีชีวิต” แก่นักศึกษาเก่า มช. จำนวน 30 คน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อฬิญญา พงษ์วาท ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด เเละได้รับเกียรติจากชมรมคนรักบอนไซเชียงใหม่-ลำพูน ดาบตำรวจสมาน มณีจักร ประธานชมรมฯ อาจารย์ปกรณ์ ไทยานันท์ ที่ปรึกษาชมรมฯ อาจารย์ทรงชัย สมปรารถนา เลขาชมรมฯ และนายนิรัช ก้อนใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สังกัดศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช. เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2023-09-13 15:21:14
เผยแพร่โดย : ปนัดดา ไชยศักดิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 342 ครั้ง