ประกาศรับสม้ครบุคคลเพือคัดเลือกใด้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์


เอกสารประกอบ : Download ใบสมัครหัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศ.doc Download ประกาศรับสมัคร หนง.วิจัย ก.ย.66.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวรับสมัครงาน
วันที่เผยแพร่ : 2023-09-13 14:31:23
เผยแพร่โดย : ชิดชนก สิทธิกัน | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 338 ครั้ง