รับมอบ ปุ๋ยอินทรีย์

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ข่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง และบุคลากร เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ให้ต้อนรับ นางสาวศิริรัตน์  ศรีทรงเมือง  กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดมทรัพย์เพิ่มพูนการเกษตร และรับมอบ ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 10 ตัน จากห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดมทรัพย์เพิ่มพูนการเกษตร


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2023-09-13 10:02:25
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 311 ครั้ง