รับมอบ เครื่องยิงสี color sorter

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนเครื่องยิงสี color sorter จาก บริษัท ออลล์ ฟรีด้อม คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท คอฟฟี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มูลค่าทั้งสิ้น 535,000 บาท เพื่อใช้ประโยชน์ภายในศูนย์ฯ และเพื่อยกระดับคุณภาพสารกาแฟ คณะเกษตรศาสตร์ โดยมี คุณทศพงษ์ วงศาโรจนะกุล Co-founder บริษัทดังกล่าว เป็นตัวแทนมอบ และมีคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี นาพรหม หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริศ ยิ้มแย้ม และตัวแทนผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2023-09-13 09:46:16
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 282 ครั้ง