ศูนย์บริการวิชาการฯ ร่วมกับภาควิชาพืชศาสตร์ฯ คณะเกษตรศาสตร์ มช. เปิดพื้นที่ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อให้บริการวิชาการแก่นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย

ศูนย์บริการวิชาการฯ ร่วมกับภาควิชาพืชศาสตร์ฯ คณะเกษตรศาสตร์ มช. เปิดพื้นที่ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อให้บริการวิชาการแก่นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เปิดพื้นที่ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จำนวน 35 คน ได้เรียนรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รวมทั้งทดลองตัดแยกเนื้อเยื่อของพืชต่าง ๆ ภายในตู้ปลอดเชื้อ โดยมีอาจารย์จามจุรี โสตถิกุล เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว ณ อาคารปฏิบัติการพืชสวน ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มช.

 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2023-09-11 15:28:27
เผยแพร่โดย : ปนัดดา ไชยศักดิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 109 ครั้ง