สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน 2 อัตรา (จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2566)

✨สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
✨รับสมัครงาน 2 อัตรา

.
1. ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชท้องถิ่นที่มี ศักยภาพ เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่แบบครบวงจรภายใต้ BCG Model สำนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา
.
2. ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงาน และโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) สำนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา 
.
✨รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 กันยายน 2566
✨ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น.
.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.hrdi.or.th/Announcements/job


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2023-08-19 12:38:51
เผยแพร่โดย : สุพัตรา บัวนาค | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 55 ครั้ง