รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) สาขาวิชาพืชไร่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก)
สาขาวิชาพืชไร่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

สมัครทางออนไลน์เท่านั้น
✨ ตั้งแต่วันนี้ - 10 ตุลาคม 2566✨
สมัครเรียน : http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/
ทุนการศึกษา : https://rb.gy/morzds

 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชไร่
มี 2 หลักสูตร ดังนี้.-
1) ปริญญาโท: หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พืชไร่)   
     > รายละเอียดหลักสูตร : https://rb.gy/hqvtgk

2) ปริญญาเอก: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พืชไร่)                         
     > รายละเอียดหลักสูตร : https://rb.gy/d8bavk


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2023-08-18 14:17:53
เผยแพร่โดย : สุพัตรา บัวนาค | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 65 ครั้ง