รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) สาขาวิชาพืชสวน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก)
สาขาวิชาพืชสวน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

สมัครทางออนไลน์เท่านั้น
✨ ตั้งแต่วันนี้ - 10 ตุลาคม 2566✨
สมัครเรียน : http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/
ทุนการศึกษา : https://rb.gy/morzds

 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชสวน
มี 2 หลักสูตร ดังนี้.-
1) ปริญญาโท : หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พืชสวน)   
     > รายละเอียดหลักสูตร : https://rb.gy/bq0mxu

2) ปริญญาเอก : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พืชสวน)                         
     > รายละเอียดหลักสูตร : https://rb.gy/dsvdm0


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2023-08-18 14:08:01
เผยแพร่โดย : สุพัตรา บัวนาค | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 64 ครั้ง