โครงการฝึกงาน International Internship Pilot Program (IIPP)

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกงาน International Internship Pilot Program (IIPP)

สำหรับนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ชาวไทยหรือต่างชาติ ได้เดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ ฝึกงานในสาขาที่มีความเข้มแข็ง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T) ของ National Science and Technology Council (NSTC)  ไต้หวัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

เงินทุนสนับสนุน: 30,000 NTD ต่อเดือน รวมไม่เกิน 3 เดือน

กำหนดการรับสมัคร: ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเดือนธันวาคม 2566 โดยสามารถสมัครทางออนไลน์ได้ที่ IIPP platform: https://iipp.tw/


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2023-08-17 08:05:03
เผยแพร่โดย : สุพัตรา บัวนาค | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 56 ครั้ง