ห้องปฏิบัติการกลาง ศูนย์บริการวิชาการฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระเบียบการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการกลาง และการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เบื้องต้น

ห้องปฏิบัติการกลาง ศูนย์บริการวิชาการฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระเบียบการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการกลาง และการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ในวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สนใจติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 2018-01-26 19:45:02
เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 3339 ครั้ง