ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร SMART AGGIE CAMP 2023

       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร SMART AGGIE CAMP 2023 “ยุวเกษตรกรอัจฉริยะในอุตสาหกรรมเกษตรแม่นยำ (Young Smart Farmers in the Precision Farming Industry)" ระหว่างวันที่ 3 – 6 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดดังไฟล์แนบ

      ขอให้โครงงานที่ได้รับการคัดเลือก แจ้งยืนยันการเข้าร่วมค่ายฯ ภายในวันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เท่านั้น หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่า “สละสิทธิ์” โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มการยืนยันเข้าร่วมค่ายฯ ได้ที่ https://cmu.to/M36Z4

 

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

083-4805641, 053-944641-2 ต่อ 112 หรือ 116

งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท สวทช. 02-564-7000 ต่อ 77256-77257


เอกสารประกอบ : Download ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก.PDF

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2023-07-19 16:17:58
เผยแพร่โดย : ศิริขวัญ ใจสม | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1010 ครั้ง