ประชาสัมพันธ์โครงการ "ฝ่ายวิชาการ สกว.สัญจร ครั้งที่ 2" เพื่อประชาสัมพันธ์ทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว.

             ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดโครงการ  "ฝ่ายวิชาการ สกว.สัญจร ครั้งที่ 2" เพื่อประชาสัมพันธ์ทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว.ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์และนโนบายของรัฐบาลปัจจุบัน พร้อมระดมผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เข้ามาช่วยให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิชาการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ฯลฯ โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการในครั้งนี้เป็นอาจารย์และนักวิจัยในสังกัดมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน

                ในการนี้ โครงการจะได้จัดขึ้นในแต่ละภูมิภาคต่างๆ ดังนี้

                ครั้งที่ 1 ภาคกลาง วันที่ 10-11 เม.ย.2561 ณโรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ https://docs.google.com/forms/d/1hT_9lvXoGl2o6FRIwXK0K43GORUDOiJHtt1J550UdNc/closedform

                ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 23-24 เม.ย.2561 ณโรงแรมโฆษะ โฮเทล จ.ขอนแก่น https://docs.google.com/forms/d/1fEqLjenZyWW06r0xa1MvzckYPw_robsi9laGIDqrjHU/closedform

                ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ วันที่ 1-2 พ.ค..2561 ณโรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ https://docs.google.com/forms/d/1Ic3Lc9q4pjs-Ne6CbB8-AUPwvVMswR0g3HBrjZzS98E/closedform

                ครั้งที่ 4 ภาคใต้ วันที่ 8-9 พ.ค.2561 ณโรงแรมสยามออเรียนทัล จ.สงขลา https://docs.google.com/forms/d/1NXC3WDXFGzQCDbmNEbWZYt76ttseZc158lGUKol9NX4/closedform

                ขอให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผ่าน URL ซึ่งระบบจะเปิดลงทะเบียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.agri.cmu.ac.th/2017/files/Document/841_0.pdf


เอกสารประกอบ : Download 071812018_116434398

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2018-01-18 13:41:57
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 712 ครั้ง