ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน  ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560  

ประเภททุน  

       เป็นงานวิจัยในชั้นเรียน ที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางานด้านการเรียน การสอน  ของคณาจารย์  คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


เอกสารประกอบ : Download ประกาศวิจัยในชั้นเรียน2_60

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2018-01-11 11:37:50
เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 786 ครั้ง