แจ้งกำหนดการจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2560

ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายเตรียมตัวเข้าทำการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงผลกับ common European framework of reference for languages (CEFR) หรือมาตรฐานอื่น เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ดังนี้


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2017-09-21 00:00:00
เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1167 ครั้ง